DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Finar 1997 yılından beri, bankalarda kurduğu ticari ve küçük işletme segmenti kredi modellerinde önceleri uzman yöntemler kullanmış, gerekli kredi veritabanları oluştuktan sonra, son derece sofistike matematiksel/istatistiki yöntemler kullanarak, bu modelleri güncellemiştir. Bu süreç, halen Türk bankalarında devam etmektedir. Artık non-lineer modelleme teknikleri kullanan bankalarımız, son derece ileri düzeylerde derecelendirme modelleri kullanmaktadırlar.

Finansal kurumlara verilen danışmanlık hizmetleri,

 

   Kredi Başvuru ve Tahsis Süreçlerinin Analizi
 

   Başvuru Skorkartlarının Tasarlanması (Uzman / Hibrid / İstatistiki Yöntem)


   Kredi Karar Süreçlerinin Analizi


   Kredi Karar Modellerinin Geliştirilmesi


   Kredi İzleme Süreçlerinin Analizi


   Davranış Skorkartları ile Aksiyon Modellerinin Tasarlanması


   Kredi Derecelendirme Modellerinin Validasyonu


   Risk Parametrelerinin Hesaplanması (PD, LGD, EAD, M)

 

Reel sektörde faaliyet gösteren kurumlara verilen danışmanlık hizmetleri,

 

    Kredi Yönetim Prosedürlerinin Kredi Risk Bakış Açısı ile Analizi


    Müşteri ve Bayilerin Kredi Değerliliklerinin Belirlenmesine Yönelik
    Modellerin Geliştirilmesi ve Validasyonu

   
    Risk Bakış Açısı ile Limit ve Teminatların Oluşturulması
    (Finar Skor / Firmaya Özgü Modellerin Çıktıları ile)

   
    Müşterilerin Ödeme Performanslarının Analizi, Kredi Yönetim
    Prosedürlerinin Yapılandırılması